FEKKES LANDSCHAPSARCHITECTUUR
LANDSCAPE FOODSCAPE
VOEDSELBOS KREILERWOUD
Naar de cursussen
Naar de ontwerptafels

Voedselbos Houtrak

Staatsbosbeheer is bezig met de aanleg van een landschapspark mét voedselbos in de Houtrakpolder, ten westen van de Amsterdamse havens. Voedselbos Houtrak is een samenwerkingsproject van grondeigenaar Staatsnbosbeheer, stichting voedselbosbouw Nederland en een lokale werkgroep. Aanleg en beheer van het voedselbos wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van stichting voedselbosbouw Nederland. Het ontwerp is van Wouter van Eck en Jelle Fekkes. Lees meer:

Voedselbos Houtrak

Ontwerp

Vrijwilligerswerkgroep voor plant-, beheer- en oogstwerkzaamheden

Activiteiten

Initiatiefnemers en kernteam

Wat is een voedselbos?


Terug

~ scroll door voor alle informatie ~

Wat is een Voedselbos?

Een voedselbos is een agrarisch productielandschap met veel verschillende soorten fruit, noten en eetbaar blad in een natuurlijke rijkdom van wilde planten, vogels en insecten. Daarin worden de ecologische principes van een natuurlijk bos nagebootst.

Een natuurlijk bos is door zijn gelaagde opbouw veel effectiever in het vangen van zonlicht dan een akkersysteem. En de hoge biodiversiteit maakt het systeem sterk en weerbaar tegen plagen. Een natuurlijk bos heeft geen onderhoud of bemesting nodig, buffert makkelijk een grote hoeveelheid water en neemt een grote hoeveelheid CO2 op.

In een voedselbos organiseren we beplanting volgens hetzelfde principe, maar dan met een grote variatie aan eetbare en/of ondersteunende bomen, heesters, vaste planten, klimmers en op den duur ook paddenstoelen. Het gecreëerde ‘eetbare’ bos biedt als vanzelf onderdak aan veel wilde planten, dieren en schimmels, die een belangrijke rol hebben in het geheel. Een goed ontworpen voedselbos bereikt een hoge productie zonder de schadelijke input van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, en vergt zeer weinig onderhoud.