FEKKES LANDSCHAPSARCHITECTUUR
LANDSCAPE FOODSCAPE
VOEDSELBOS KREILERWOUD
Naar de cursussen
Naar de ontwerptafels

Voedselbos Houtrak

Staatsbosbeheer is bezig met de aanleg van een landschapspark mét voedselbos in de Houtrakpolder, ten westen van de Amsterdamse havens. Voedselbos Houtrak is een samenwerkingsproject van grondeigenaar Staatsnbosbeheer, stichting voedselbosbouw Nederland en een lokale werkgroep. Aanleg en beheer van het voedselbos wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van stichting voedselbosbouw Nederland. Het ontwerp is van Wouter van Eck en Jelle Fekkes. Lees meer:

Voedselbos Houtrak

Ontwerp

Vrijwilligerswerkgroep voor plant-, beheer- en oogstwerkzaamheden

Activiteiten

Initiatiefnemers en kernteam

Wat is een voedselbos?


Terug

Vrijwilligerswerkgroep voedselbos Houtrak

Het idee is om voor voedselbos Houtrak een mooie groep vrijwilligers bij elkaar te brengen, en met hen meerdere keren per jaar een ronde door het voedselbos in wording te maken om de ontwikkeling te observeren en het nodige onderhoud te verrichten. De frequentie zal worden aangepast aan de ontwikkeling van het bos, met een maximum van eens per maand. Bij een voedselbos is het de kunst zo weinig mogelijk in te grijpen en de bodem en het systeem zo min mogelijk te verstoren.

De eerste drie tot vier jaar zal er vooral worden aangeplant, en zal de jonge aanplant worden gemonitord. Andere voedselboswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld opslag van bramen verwijderen, terughoudend beheer van ruigtekruiden rond jonge zonminnende beplanting en vooral oogsten.

Heb je belangstelling om mee te doen? Een mooie gelegenheid om je te oriënteren zijn de plantdagen komende winter. Meld je aan voor de mailinglijst via mail@fekkeslandschap.nl, dan houden we je op de hoogte.