FEKKES LANDSCHAPSARCHITECTUUR
LANDSCAPE FOODSCAPE
VOEDSELBOS KREILERWOUD
Naar de cursussen
Naar de ontwerptafels

Voedselbos Houtrak

Staatsbosbeheer is bezig met de aanleg van een landschapspark mét voedselbos in de Houtrakpolder, ten westen van de Amsterdamse havens. Voedselbos Houtrak is een samenwerkingsproject van grondeigenaar Staatsnbosbeheer, stichting voedselbosbouw Nederland en een lokale werkgroep. Aanleg en beheer van het voedselbos wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van stichting voedselbosbouw Nederland. Het ontwerp is van Wouter van Eck en Jelle Fekkes. Lees meer:

Voedselbos Houtrak

Ontwerp

Vrijwilligerswerkgroep voor plant-, beheer- en oogstwerkzaamheden

Activiteiten

Initiatiefnemers en kernteam

Wat is een voedselbos?


Terug

Activiteiten voedselbos Houtrak

Deze startfase staat in het teken van informatie en aanplant.

Informatie

We zijn in 2017 gestart met een informatieve thema-avond, een wandeling door het plangebied en een basiscusrus voedselbossen. Nieuwe informatie-activiteiten zullen mede hier bekend worden gemaakt. Een excursie naar voedselbos Houtrak is inmiddels ook opgenomen in de regelmatig terugkerende basiscursus voedselbossen bij Landscape Foodscape (zie agenda).

Aanplant

De plantdagen voor komende winter zijn nog niet bekend. Zodra zij bekend zijn worden ze hier bekend gemaakt. Je kunt je alvast aanmelden voor de maillijst.