FEKKES LANDSCHAPSARCHITECTUUR
LANDSCAPE FOODSCAPE
VOEDSELBOS KREILERWOUD
Naar de cursussen
Naar de ontwerptafels

Voedselbos Houtrak

Staatsbosbeheer is bezig met de aanleg van een landschapspark mét voedselbos in de Houtrakpolder, ten westen van de Amsterdamse havens. Voedselbos Houtrak is een samenwerkingsproject van grondeigenaar Staatsnbosbeheer, stichting voedselbosbouw Nederland en een lokale werkgroep. Aanleg en beheer van het voedselbos wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van stichting voedselbosbouw Nederland. Het ontwerp is van Wouter van Eck en Jelle Fekkes. Lees meer:

Voedselbos Houtrak

Ontwerp

Vrijwilligerswerkgroep voor plant-, beheer- en oogstwerkzaamheden

Activiteiten

Initiatiefnemers en kernteam

Wat is een voedselbos?


Terug

Voedselbos Houtrak

In een deel van de Houtrakpolder worden graslanden, houtproductiebossen en een aantal vervallen hoogstam-productieboomgaarden door Staatsbosbeheer omgevormd tot een landschapspark met wandel- en fietsgelegenheid. Er wordt een oude stroomgeul blootgelegd voor een zilt biotoop, de boomgaarden worden deels hersteld en er is aandacht voor meer biodiversiteit.

Maar dat is niet alles. Er komt ook een uniek en openbaar toegankelijk voedselbos van 6,25 ha. Een kernteam van bevlogen idealisten heeft dit mede geïnitieerd en gaat dit bos met vrijwilligers beheren, geeft voorlichting en zal rondleidingen, workshops, cursussen, plukgelegenheden en proeverijen organiseren.

Begin 2017 heeft Staatsbosbeheer ondersteunende inheemse bosschages aangeplant. In de winters van 2017/2018 en 2018/2019 is met vrijwilligers de eerste voedselbos-aanplant de grond in gegaan. Ook in de winter van 2019/2020 zal er worden aangeplant.